varig logo

Grunnmur – ringmur eller grunnmur?

De aller fleste byggetomter i Hordaland ligger i skrånende terreng. Det kan gjøre arbeidet med å støpe mur mer komplisert. Med grunnmur ( sokkel ) får du gjerne et tilleggsareal som kan komme godt med. Vi byggger våre grunnurer med fullisoelrte elementer fra Sundolutt. Isolert ringmur fra Sundolitt er derimot mer aktuelt på flate underlag, for eksempel når du bygger plate på mark eller en garasje. Det kreves dokumentert erfaring for å gjøre murerarbeid, da feil kan få fatale følger i form av vannskader. Radioaktive stoffer – radon kan trenge inn i bygg som følge av luftlekkasjer i gulv eller grunnkonstruksjonen.

Forskaling

En forskaling er en midlertidig konstruksjon som former betongen i ønsket fasong. Vi benytter både tradisjonelle treforskalinger og ferdige systemforskalinger eller isoporforskaling, avhengig av hvilken konstruksjon som skal opp. Søyler, vegg, trapper, buer eller annen mur.

Forstøtningsmur

Forstøtningsmurer skal hindre terrenget i å gli ut. Det finnes mange alternative måter å gjøre et på, for eksempel med betong, murstein, naturstein eller Leca. En vanlig form for forstøtningsmur er til gjerde.

Forstøtningsmuren kan virke svært dominerende i et landskap. Det er derfor viktig å tilpasse den i forhold til omgivelsene og terrenget. Vær trygg på at dette blir gjort på en god måte når du kontakter Straume Bygg og betong.

Hulldekke

Hulldekke er et ferdig betongelement som brukes til å forsterke bæreevne. Langsgående hull reduserer vekten på elementet. Hulldekke brukes ofte som etasjeskiller i bygg. Slike element gir generelt høy kvalitet, kortere byggetid og lavere pris.

Tømrerarbeid

Våre kompetente tømrere leverer både nybygg, rehabilitering og tilbygg. Vi er godkjent lærebedrift i tømrerfaget. 

Leverer til avtalt tid

Det tette og gode samarbeidet som vi har mellom faggruppene gjør at vi er en sikker betongentreprenør som utfører betongarbeid med kvalitet, og i henhold til prosjekteringen.  Kontakt oss i dag for et godt tilbud. 

Ta kontakt

Straumegruppen AS
Idrettsvegen 93, 5353 Straume
Tlf: 55 50 01 00
E-post: vsk@straumegruppen.no